Monday, 29 June 2015

Поштанска Штедионица vs Устав

У Поштанској Штедионици не издају чекове грађанима старијим од 80 година..

Устав Републике Србије каже да је забрањена СВАКА врста дискриминације, укључујући и СТАРОСНУ..


Ја верујем да банке имају проблем са наплатом дуговања од наследника, али то је ствар уређења друштва и ствар закона, а не проблем старих..


Данас сам гледала немилу сцену у Штедионици..

Не могу ни да замислим како се тај дека осећао..
Никако није могао да схвати зашто више нема права на чекове (претходну туру од 10 је трошио током више од 2 године), када није у минусу и све обавезе измирује на време..
Нема чак ни дозвољени минус..
Његов једини грех је што је СТАР..

Тачно знам само како сам се ја осећала..ужасно, ружно и понижено..


А Устав каже..


Član 19

Jemstva neotuđivih ljudskih i manjinskih prava u Ustavu služe očuvanju ljudskog dostojanstva i ostvarenju pune slobode i jednakosti svakog pojedinca u pravednom, otvorenom i demokratskom društvu, zasnovanom na načelu vladavine prava.

Član 21

Pred Ustavom i zakonom svi su jednaki.
Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije.
Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika,starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Као да некога у овој тужној држави занима највиши законодавни акт..свашта..